Regeringspropositioner: 1998

Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 ...6-1

RP 166/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 49 § socialvårdslagen
RP 165/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
RP 164/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och lag om upphävande av lagen om Helsingfors universitetscentralsjukhus
RP 163/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försäkringsinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
RP 162/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen
RP 161/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder samt av vissa bestämmelser i skogslagen av år 1886
RP 160/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 kap. 3 § och 22 kap. 3 § kyrkolagen
RP 159/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen
RP 158/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäljning av en fastighet till Finlands Bank
RP 157/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § lagen om paketresor
RP 156/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om bestämmelser i inteckningslagstiftningen om införandet av euron
RP 155/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i ändringarna av bilagan till 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och i koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
RP 154/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i ändringarna av bilagan till 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och i koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
RP 153/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om tillsyn av sjömans arbets- och levnadsförhållanden, som godkänts vid den åttiofjärde Internationella sjöarbetskonferensen
RP 152/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen
RP 151/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
RP 150/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller undervisningsväsendet
RP 149/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 (och 4, StaUB 51/1998 rd) § lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
RP 148/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordningsvakter samt till vissa lagar som har samband med den
RP 147/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av självstyrelselagen för Åland och 17 § jordförvärvslagen för Åland
Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 86-67 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.