Regeringspropositioner: 1998

Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

RP 186/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och om tillämpningen av fördraget samt om ändring av strafflagen
RP 185/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom och i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål
RP 184/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska överenskommelsen om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
RP 183/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i ändringen av artikel 18 i överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
RP 182/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
RP 181/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen
RP 180/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och 7 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
RP 179/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 och 59 a § folkpensionslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 178/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet
RP 177/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 26 § lagen om beskattningsförfarande
RP 176/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om vissa referensräntor samt om ändring av räntelagen
RP 175/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen
RP 174/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
RP 173/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäljning av en tomt till Yleisradion eläkesäätiö
RP 172/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen
RP 171/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen
RP 170/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § lagen om republikens presidents rätt till pension och 87 § inkomstskattelagen
RP 169/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 och 3 § lagen om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke
RP 168/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om avgift som för 1999 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
RP 167/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.