Regeringspropositioner: 1998

Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

RP 286/1998
Regeringens proposition till riksdagen om en ökning av den statliga garantifullmakt som beviljats Finlands Bank för genomförande av ett internationellt finansiellt arrangemang gällande Brasilien
RP 285/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § alkohollagen
RP 284/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. 1 § sjölagen och 30 § fartygsregisterlagen
RP 283/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om konsulära tjänster och till lag om upphävande av 6 och 8 § lagen om utrikesförvaltningen
RP 282/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § lagen om skatteförvaltningen
RP 281/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 76 § inkomstskattelagen
RP 280/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (Ny rubrik: Lag om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen och finansiering av forskning och utbildning inom försäkringsbranschen)
RP 279/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan
RP 278/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 10 § förmögenhetsskattelagen
RP 277/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget
RP 276/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 42 och 52 § läkemedelslagen och 6 § lagen om apoteksavgift
RP 275/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningslagen
RP 274/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen, lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och lag om ändring av lagen om räntestöd till lån för bostadsrättshus
RP 273/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser
RP 272/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser
RP 271/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Filippinerna om främjande av och skydd för investeringar
RP 270/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Bulgarien om främjande av och skydd för investeringar
RP 269/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
RP 268/1998
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän och konventionen om privata arbetsförmedlingsbyråer, som godkänts av Internationella arbetskonferensen
RP 267/1998
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om arbetskraftsservice och 21 a och 25 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
Propositioner enligt nummer

286-267 266-247 246-227 226-207 206-187 186-167 166-147 146-127 126-107 106-87 ...6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.