Regeringspropositioner: 1996

Propositioner enligt nummer

265-246 245-226 225-206 205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 105-86 85-66 ...5-1

RP 265/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
RP 264/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens riskkapitalgarantier (Ny rubrik: Lag om statens kapitalgarantier)
RP 263/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till universitetslag och till lag om införande av universitetslagen
RP 262/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och till 46 kap. 1 § strafflagen
RP 261/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands Bank och vissa lagar i samband därmed
RP 260/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen
RP 259/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av förordningen angående frivilliga auktioner och kungörelsen, innefattande närmare föreskrifter angående utöfvande af auktionsförrättareyrke i stad samt till vissa lagar som har samband med den
RP 258/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstider
RP 257/1996
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det vid den åttioandra Internationella arbetskonferensen antagna protokollet av år 1995 till 1947 års konvention (nr 81) om yrkesinspektion
RP 256/1996
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konvention nr 176 om hälsa och säkerhet i gruvor som godkänts vid Internationella arbetskonferensen
RP 255/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den
RP 254/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen och vissa lagar som har samband med den
RP 253/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om leksakers säkerhet
RP 252/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna villkor för företagsstöd och lag om ändring av 21 § lagen om företagsstöd
RP 251/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
RP 250/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av vissa servicefunktioner inom medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet
RP 249/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 34 § förmögenhetsskattelagen
RP 248/1996
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför och lagen om erkännande av utbildning och yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
RP 247/1996
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
RP 246/1996
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryska federationen om järnvägssamtrafik
Propositioner enligt nummer

265-246 245-226 225-206 205-186 185-166 165-146 145-126 125-106 105-86 85-66 ...5-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.