Regeringspropositioner: 1995

Propositioner enligt nummer

221-202 201-182 181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 ...1-1

RP 221/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
RP 220/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 kap. 1 § lagen om öppna bolag och kommandit bolag samt av 10 § lagen om stiftelser
RP 219/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lagstiftning om samtidig verksamhet som riksdagsman och företrädare i Europaparlamentet
RP 218/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vattenlagen
RP 217/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till förvaltningsprocesslag och till lagstiftning som har samband med den
RP 216/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning efter att studiestödsärendena överförts till folkpensionsanstalten
RP 215/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen (Ny rubrik: Lag om ändring av 65 § inkomstskattelagen, StaUB 3/1996 rd)
RP 214/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av adoptionslagen
RP 213/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om återförande i vissa fall av personer som gjort sig skyldiga till kapning av civilt luftfartyg
RP 212/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om köpeskillingsregister och köpeskillingsstatistik över fastigheter (Ny rubrik: Lag om köpeskillingsregister över fastigheter)
RP 211/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 55 §§ lagen om arbetsavtal
RP 210/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den till lagen om vissa temporära tullar fogade förteckningen
RP 209/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den läskedrycksaccistabell som utgör bilaga till lagen om sötsaks- och läskedrycksaccis
RP 208/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § kommunallagen
RP 207/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av den konvention om deltidsarbete som den 81:a Internationella arbetskonferensen har antagit
RP 206/1995
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konvention nr 167 om säkerhet och hälsa i byggnadsverksamhet som godkänts vid Internationella arbetskonferensen
RP 205/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
RP 204/1995
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Lettland
RP 203/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 38 och 42 §§ lagen om arbetsavtal samt 41 och 45 §§ sjömanslagen
RP 202/1995
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen
Propositioner enligt nummer

221-202 201-182 181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-42 41-22 ...1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.