Regeringspropositioner: 1993

Propositioner enligt nummer

329-310 309-290 289-270 269-250 249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 ...9-1

RP 329/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen
RP 328/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen
RP 327/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om enskilda vägar
RP 326/1993
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 1994 (1.)
RP 325/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om bostadsbidrag
RP 324/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 a § lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt
RP 323/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kuopio universitet
RP 322/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fiskhygienlag
RP 321/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fiskhygienlag
RP 320/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands Akademi
RP 319/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt till vissa därtill anslutna lagar
RP 318/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Statsjärnvägarna
RP 317/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överlåtelse av vissa fastigheter till Vanda stad
RP 316/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen
RP 315/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen
RP 314/1993
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt av vissa bestämmelser i protokollet i anslutning därtill
RP 313/1993
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt av vissa bestämmelser i protokollet i anslutning därtill
RP 312/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vuxengymnasier
RP 311/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av personregisterlagen och 18 a § lagen om allmänna handlingars offentlighet samt till lag om datasekretessnämnden och dataombudsmannen
RP 310/1993
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registerförvaltningen
Propositioner enligt nummer

329-310 309-290 289-270 269-250 249-230 229-210 209-190 189-170 169-150 149-130 ...9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.