Regeringspropositioner: 1992

Propositioner enligt nummer

379-360 ...199-180 179-160 159-140 139-120 119-100 99-80 79-60 59-40 39-20 19-1

RP 19/1992
Regeringens proposition till riksdagen angående en tilläggsbudget för 1992 (1.)
RP 18/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 23 kap. strafflagen
RP 17/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 23 kap. strafflagen
RP 16/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt
RP 15/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lotteriskattelag samt vissa lagar som har samband med den
RP 14/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om riksdagsmannaval och kommunala vallagen
RP 13/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Martinselkonen naturskyddsområde
RP 12/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 61 och 64 §§ sjukförsäkringslagen och lagen om rehabiliteringspenning
RP 11/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om aktiebolag
RP 10/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om internationella utvecklingskrediter
RP 9/1992
Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryska Federationen om samarbete i Murmanskområdet, Republiken Karelen, S:t Petersburg och Leningradområdet
RP 8/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om internationella utvecklingskrediter
RP 7/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överlåtelse av ett område till Savukoski kommun
RP 6/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om måttenheter och justering av mätningsredskap
RP 5/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om Post- och televerket
RP 4/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bringande i kraft av Internationella fiskerikommissionens för Östersjön rekommendationer
RP 3/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 88 §§ lagen angående stämpelskatt
RP 2/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till specialskyddslagen (Ny rubrik: Lag om åtgärder för förhindrande av brott mot personer som deltar i internationella konferenser och åtnjuter internationellt specialskydd, LaUB 2/1992)
RP 1/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om försöksverksamhet med samhällstjänst
Propositioner enligt nummer

379-360 ...199-180 179-160 159-140 139-120 119-100 99-80 79-60 59-40 39-20 19-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.