Regeringspropositioner: 1992

Propositioner enligt nummer

379-360 359-340 339-320 319-300 299-280 279-260 259-240 239-220 219-200 199-180 ...19-1

RP 279/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid ändring av de ursprungsregler som tillämpas i frihandelsavtal och andra tullpreferensarrangemang samt om bestämmelser i anslutning till dessa regler
RP 278/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullskattelagen
RP 277/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av användningen av indexvillkor och till lag om ändring av 4 § lagen om användning av indexvillkor i arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtalen för 1992 och 1993
RP 276/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om statsandelar till kommunerna (Ny rubrik: Förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna, FvUB 18/1992)
RP 275/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
RP 274/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
RP 273/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadssparpremier och lag om ändring av lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
RP 272/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bostadsproduktion och lagen om grundförbättring av bostäder
RP 271/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av byggnadslagen
RP 270/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentiliga företag
RP 269/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 § lagen om Post- och televerket
RP 268/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med utsäde
RP 267/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pantlåneinrättningar och till lag om ändring av 1 § lagen om bankinspektionen
RP 266/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pantlåneinrättningar och till lag om ändring av 1 § lagen om bankinspektionen
RP 265/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföringsavgift då statens ämbetsverk, inrättningar eller affärsverk ombildas till aktiebolag och till lag om ändring av 12 § lagen om pension för arbetstagare
RP 264/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omorganisering av social- och hälsovårdens centralförvaltning samt om inrättande av rättsskyddscentralen för hälsovården
RP 263/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
RP 262/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 § sjölagen
RP 261/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa stadganden som gäller Bilregistercentralen
RP 260/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fodermedelslag
Propositioner enligt nummer

379-360 359-340 339-320 319-300 299-280 279-260 259-240 239-220 219-200 199-180 ...19-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.