Regeringspropositioner: 1992

Propositioner enligt nummer

379-360 359-340 339-320 319-300 299-280 279-260 259-240 239-220 219-200 199-180 ...19-1

RP 379/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens säkerhetsfond och 55 § lagen om depositionsbankernas verksamhet
RP 378/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 kap. 2 § ärvdabalken och 6 § lagen om införande av ärvdabalken
RP 377/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 §§ lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner
RP 376/1992
Regeringens proposition till riksdagen angående tilläggsfullmakter för statsrådet att uppta lån under år 1993
RP 375/1992
Regeringens proposition till riksdagen angående en tilläggsbudget för 1993 (1.)
RP 374/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen
RP 373/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av 9 § lagen om anordnande av konsumentrådgivning i kommun och till lag om ändring av 7 § lagen om anordnande av konsumentrådgivning i kommunerna
RP 372/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om konsumentklagonämnden
RP 371/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överlåtelse av en fabriksfastighet och vissa områden i Lappo stad som apportegendom till aktiebolaget Patruunatehdas Lapua Oy
RP 370/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet och till vissa lagar som har samband med den
RP 369/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § lagen om parkeringsbot
RP 368/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till straffregisterlag och lag om ändring av 2 § lagen om villkorligt straff
RP 367/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 143 §§ inkomstskattelagen
RP 366/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förteckningen över industritullar som utgör bilaga till tulltarifflagen och av förteckningen över industriförmåner som utgör bilaga till lagen om importavgifter
RP 365/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av stadgandena i strafflagen om våldtäkt och frihetskränkande otukt (Lag om ändring av 20 kap. strafflagen)
RP 364/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
RP 363/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland
RP 362/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal och 13 § lagen om arbetsdomstolen
RP 361/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av riksdagsordningen
RP 360/1992
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den
Propositioner enligt nummer

379-360 359-340 339-320 319-300 299-280 279-260 259-240 239-220 219-200 199-180 ...19-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.