Vakuutusalan työehtosopimukset

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 4/2020
Päätöksen antopäivä: 20.04.2020
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Vakuutusväen Liitto VvL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 19.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 02.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 4/2020
Antamispäivä 20.4.2020
Dnro 12135

TYÖEHTOSOPIMUS Vakuutusalan työehtosopimukset
Allekirjoitettu 19.3.2020
Voimaantulo 2.3.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Vakuutusväen Liitto VvL ry

Taustaa

Vakuutusalaa koskeva työehtosopimus korvaa vastaavan 1.11.2017 – 30.11.2020 väliseksi ajaksi solmitun sopimuksen.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sopimuksessa määrätään Suomessa toimivien vakuutusyhtiöiden ja -yhdistysten sekä vakuutusten myyntiä tai välittämistä päätoimialanaan harjoittavien yritysten palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehdot. Konttoritoimihenkilöiden palkoista ja kenttämiesten palkkaehdoista ovat voimassa erilliset sopimukset.

Sopimuksen soveltamisala on muuttunut siten, että aiemmin sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle rajatut konttoritoimihenkilöt, joiden keskimääräinen säännöllinen viikoittainen työaika oli enintään 16 tuntia viikossa tai joiden kanssa oli sovittu enintään 3 kuukauden työsuhteesta, kuuluvat nyt sopimuksen soveltamisalan piiriin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen 50 jäsenyrityksen palveluksessa on sopimuksen soveltamisalalla noin 10 000 työntekijää.

Vakuutusväen Liitto VvL ilmoittanut, että sillä on jäseniä sopimusalalla 7 770.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2017 mukaan vakuutustoiminnan, lakisääteisen työeläkevakuutuksen ja muun pakollisen sosiaalivakuutustoiminnan alalla on työntekijöitä yhteensä 12 190. Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä on jonkin verran pienempi ottaen huomioon, että sopimusta ei sovelleta muun muassa johtavassa asemassa oleviin.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä vakuutusalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (enintään 12 190) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (10 000), voidaan todeta, että vakuutusalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että vakuutusalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 2.3.2020 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.