13.05.2019 45/2019

Muuttopalvelualan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 45/2019
Päätöksen antopäivä: 13.05.2019
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 04.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 19.03.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 45/2019
Antamispäivä 13.5.2019
Dnro 12092

TYÖEHTOSOPIMUS Muuttopalvelualan työehtosopimus
Allekirjoitettu 22.12.2018
Voimaantulo 1.3.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Muuttopalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan muuttopalvelualan yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteisiin.

Muuttopalvelualalla tarkoitetaan irtaimen omaisuuden tilaamista, kuljettamista, siirtämistä, näihin liittyvää pakkaamista, purkamista, asennusta, kalustejärjestelyjä sekä näitä tukevaa suunnittelua, neuvontaa ja vastaavaa toimintaa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

PALTA ry on ilmoittanut, että sen 13 jäsenyritysten palveluksessa on 533 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

PAM ry on ilmoittanut, että sen 205 jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Toinen työehtosopimus soveltamisalalla

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijä- liitto AKT ry:n välistä kuorma-autoalan työehtosopimusta sovelletaan myös muuttopalvelualalla (TT 2014:120). Kuorma-autoalan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi ja sen normaalisitovuuden piirissä on yli 11000 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Muuttopalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalalla on tehty myös edellä mainittu, soveltamisalaltaan laajempi kuorma-autoalan työehtosopimus, joka turvaa asianomaisten työntekijöiden vähimmäistyöehtoja laajemmin kuin muuttopalvelualan työehtosopimus ja joka on vahvistettu yleissitovaksi. Koska muuttopalveluita koskevalla alalla voi olla vain yksi yleissitova työehtosopimus, ei Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välistä muuttopalvelualan työehtosopimusta voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välinen muuttopalvelualan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.