Tulostusalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 48/2019
Päätöksen antopäivä: 19.08.2019
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 22.12.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2018
Päättymispäivämäärä: 29.02.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 48/2019
Antamispäivä 19.8.2019
Dnro 12093

TYÖEHTOSOPIMUS Tulostusalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 22.12.2018
Voimaantulo 1.3.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Tulostusalaa koskevan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA:an kuuluvien tulostusalan yritysten ja niiden palveluksessa olevien tämän sopimuksen palkkaliitteessä kuvattuihin ja niihin rinnastettaviin ja tukeviin työtehtäviin mainittujen työntekijöiden välisissä työsuhteissa. Palkkaliitteessä mainitut tyyppitehtäväkuvaukset ovat: taso A. Jakelu- ja lähettitoiminnot, taso B. Kopiointi-, käsittely- ja postituspalvelut, taso C. Tulostustehtävät ja digitaalinen painaminen sekä asiakaspalvelu, taso D. Vaativat tulostustehtävät ja digitaalinen painaminen sekä asiakaspalvelu sekä taso E. Ryhmänvastaava.

Työehtosopimus korvaa aiemman samojen sopijaosapuolten välisen kopio- ja tulostusalan työehtosopimuksen.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on 11 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on 800 sopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut, että sillä on 248 jäsentä sopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden määrä ei ilmene käytettävissä olevista tilastoista. Print&Media Publishing Oy:n vuosittain tekemästä alan talouskatsauksen tiedoista voidaan päätellä, että digipainoissa ja tulostustaloissa on työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittujen tyyppitehtäväkuvausten mukaisissa tehtävissä n. 1 500 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä tulostusalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 1 500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (800), voidaan todeta, että tulostusalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että tulostusalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen,

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.