Tekstiili- ja muotialan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 43/2019
Päätöksen antopäivä: 29.03.2019
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 19.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 18.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 43/2019
Antamispäivä 29.3.2019
Dnro 12066

TYÖEHTOSOPIMUS Tekstiili- ja muotialan työehtosopimus
Allekirjoitettu 5.1.2018
Voimaantulo 1.12.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n jäsenyritysten ja niiden palveluksessa olevien työntekijöiden välisissä työsuhteissa.

Sopimus korvaa 30.11.2017 saakka voimassa olleen Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton välisen tekstiili- ja muotialan työehtosopimuksen.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n ilmoituksen mukaan sen 169 jäsenyrityksen palveluksessa on noin 2000 työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Teollisuusliiton ilmoituksen mukaan sillä on 1700 toimipaikkoihin kiinnitettyä jäsentä työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työnantajapuoli on esittänyt arvionaan, että alan kokonaistyöntekijämäärä olisi 2300–2400 henkeä ja työntekijäliiton arvio kokonaistyöntekijämäärästä on 2350. Tekstiili- ja muotialan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismääräksi voidaan sopijapuolten ilmoitusten perusteella arvioida noin 2350.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä tekstiili- ja muotialan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 2350) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 2000), voidaan todeta, että tekstiili- ja muotialan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että tekstiili- ja muotialan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.