09.12.2019 51/2019

Bionergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 51/2019
Päätöksen antopäivä: 09.12.2019
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 27.05.2019
Voimaantulopäivämäärä: 01.11.2020
Päättymispäivämäärä: 31.10.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 51/2019
Antamispäivä 9.12.2019
Dnro 12114

TYÖEHTOSOPIMUS Bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimus
Voimaantulo 1.11.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan työnantajan ja työntekijän välisiin työsuhteisiin niissä Palta ry:n jäsenenä olevissa palveluyrityksissä, jotka toimivat luontoperäistä energiaraaka-ainetta ja kasvualustaa jalostavassa teollisuudessa.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työtekijäosapuolena oli Teollisuusliitto ry:n sijasta Puuliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa ei ole yhtään tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä ei ole jäseniä työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Molemmat sopijaosapuolet ovat ilmoittaneet arvionaan, että alalla työskentelee kaikkiaan n. 150 työntekijää. Näiden arvioiden perusteella alan kokonaistyöntekijämäärän voidaan katsoa olevan n. 150 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Koska työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaisessa sitovuuspiirissä ei ole tällä hetkellä yhtään työntekijää, työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.