Autonrengasalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 49/2019
Päätöksen antopäivä: 19.08.2019
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Autonrengasliitto ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 25.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 04.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 49/2019
Antamispäivä 19.8.2019
Dnro 12097

TYÖEHTOSOPIMUS Autonrengasalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 30.1.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Autonrengasliitto ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Autonrengasalaa koskevaa työehtosopimusta sovelletaan sopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan Autonrengasliitto ry:n jäsenliikkeiden ja niiden työntekijöiden välisissä työsuhteissa, jotka tekevät tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvia töitä.

Sopimus korvaa 31.1.2018 saakka voimassa olleen samannimisen sopimuksen, jossa työntekijäpuolella sopijaosapuolena oli TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Autonrengasliiton kesäkuussa 2019 antaman ilmoituksen mukaan sen 70 jäsenyrityksen palveluksessa on 1000 työntekijää.

Teollisuusliiton ilmoituksen mukaan sillä on kesäkuussa 2019 ollut 1 046 jäsentä sopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2016 työssäkäyntitilaston mukaan moottoriajoneuvojen renkaiden tukku- ja vähittäiskaupan, korjauksen sekä pinnoituksen alalla työskentelee 1 500 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä autonrengasalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (1 500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovaisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1 000), voidaan todeta, että autonrengasalan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että autonrengasalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.