Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 42/2019
Päätöksen antopäivä: 29.03.2019
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Yhteinen Toimialaliitto ry, Tekstiilihuoltoliitto ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 25.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 12.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.1.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 42/2019
Antamispäivä 29.3.2019
Dnro 11902

TYÖEHTOSOPIMUS Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 12.12.2017
Voimaantulo 1.1.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Yhteinen toimialaliitto ry, Tekstiilihuoltoliitto ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Tekstiilihuoltoalan työehtosopimusta sovelletaan tekstiilihuoltoalan yritysten ja niiden palveluksessa olevien työntekijäin välisissä työsuhteissa.

Sopimus korvaa 31.12.2017 asti voimassaolleen samannimisen työehtosopimuksen, joka oli solmittu Tekstiilihuoltoliitto ry:n ja Yleinen teollisuusliitto ry:n sekä TEAM teollisuusalojen ammattiliitto ry:n välillä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Yhteisen toimialaliiton ilmoituksen mukaan sen 45 sopimuksen piirissä olevan jäsenyrityksen palveluksessa on 1 500 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto ry on ilmoittanut, että 1 050 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan yrityksille ja kotitalouksille annettavien pesulapalveluiden alalla. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2016 mukaan yritysten ja kotitalouksien pesulapalveluissa työskentelee 1 753 työntekijäasemassa olevaa henkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä tekstiilihuoltoalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (1 753) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 1 500), voidaan todeta, että tekstiilihuoltoalan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että tekstiilihuoltoalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.1.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.