Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 50/2019
Päätöksen antopäivä: 09.12.2019
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Tekstiilihuoltoliitto ry, Yhteinen Toimialaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro
Allekirjoituspäivämäärä: 21.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 05.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 50/2019
Antamispäivä 9.12.2019
Dnro 12074

TYÖEHTOSOPIMUS Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 16.12.2014
Voimaantulo 16.12.2014

Työehtosopimus on toimitettu vahvistamislautakunnalle vasta pyynnöstä 22.1.2019.

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Tekstiilihuoltoliitto ry, Yhteinen Toimialaliitto ry (aikaisemmalta nimeltään Yleinen Teollisuusliitto ry)
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöiden työehtosopimus on solmittu liityntäpöytäkirjaksi otsikoidulla sopimuksella. Sen mukaan Kemianteollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n välillä on 4.11.2013 allekirjoitettu pöytäkirja Kemianalan toimihenkilösopimuksen uudistamisesta sopimuskaudelle 1.3.2014–30.11.2016. Yleinen Teollisuusliitto ry ja Kulutustavararyhmä ry ovat 23.10.2013 allekirjoitetulla pöytäkirjalla yhtyneet tekstiilihuoltoalan toimihenkilöiden osalta 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla mainittuun työehtosopimukseen. Kulutustavararyhmä ry:n osalta edellä mainittu yhtyminen yllä mainittuun työehtosopimukseen lakkaa olemasta voimassa 15.12.2014. Tekstiilihuoltoliitto ry yhtyy tekstiilihuoltoalan toimihenkilöiden osalta työehtosopimuslain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla yllä mainittuun työehtosopimukseen 16.12.2014 alkaen.

Työehtosopimus korvaa aiemmin yleissitovaksi vahvistetun samannimisen työehtosopimuksen, jossa toisena työnantajaosapuolena oli Tekstiilihuoltoliitto ry:n sijasta Kulutustavararyhmä ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Yhteinen Toimialaliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen piirissä 45 jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä 350. Saman ilmoituksen mukaan Ammattiliitto Pro:hon järjestäytyneiden työntekijöiden määrä on 212.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan pesulatoimintaa harjoittavien työnantajien toimihenkilöiden työsuhteissa. Tilastokeskuksen vuoden 2016 työssäkäyntitilaston mukaan pesulapalveluiden alalla työskentelee 448 alempaa toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (448) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (350), voidaan todeta, että tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että tekstiilihuoltoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 16.12.2014 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.