Taimitarha-alan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 11/2018
Päätöksen antopäivä: 15.05.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Yksityismetsätalouden Työnantajat ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 21.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.01.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 11/2018
Antamispäivä 15.5.2018
Dnro 11905

TYÖEHTOSOPIMUS Taimitarha-alan työehtosopimus
Allekirjoitettu 10.1.2018
Voimaantulo 1.1.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Yksityismetsätalouden Työnantajat ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Taimitarha-alan työehtosopimuksen soveltamisalapykälän mukaan sopimuksen määräyksiä sovelletaan Yksityismetsätalouden Työnantajien jäsenten palveluksessa taimitarhatöissä työskentelevien työntekijäin työsuhteisiin. Taimitarhatöihin kuuluviksi katsotaan myös taimitarha-alan tuotantotoimintaan liittyvät muut työt, kuten karistamotyöt, kävynkeräys pystypuista, siemenviljelystyöt ja metsänjalostustyöt.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työntekijäsopijapuolena oli Puuliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Yksityismetsätalouden Työnantajat on ilmoittanut, että sen kuuden jäsenyrityksen palveluksessa on noin 35 vakinaista ja 360 määräaikaista työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on alalla 228 jäsentä (ei sisällä kesätyöntekijöitä).

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Taimitarha-alan työehtosopimuksen tarkoittaman alan kokonaistyöntekijämäärää ei saada selville käytettävissä olevista tilastoista. Taimitarhatyö on kausiluontoista ajoittuen huhti-marraskuuhun, ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto kuvaa tilannetta vuoden viimeisenä päivänä. Sopijaosapuolilta on pyydetty arviot alan kokonaistyöntekijämäärästä. Yksityismetsätalouden Työnantajat ja Teollisuusliitto ilmoittivat arvionaan, että alalla on kaikkiaan n. 450 – 500 työntekijää. Sopijaosapuolten ilmoitusten perusteella alan kokonaistyöntekijämäärän voidaan arvioida olevan n. 475 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä taimitarha-alaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 475) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (n. 395), voidaan todeta, että taimitarha-alaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että taimitarha-alaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.1.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.