Ylioppilaskuntien työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 32/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 06.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKAUNTA

PÄÄTÖS Nro 32/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 12032

TYÖEHTOSOPIMUS Ylioppilaskuntien työehtosopimus
Allekirjoitettu 1.2.2018
Voimaantulo 24.4.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Ylioppilaskuntien työehtosopimuksessa määrätään sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan kulloinkin voimassa olevan yliopistolain mukaisten ylioppilaskuntien toimisto-, järjestö-, talous- ja muiden varsinaista toimintaa toteuttavien työntekijöiden vähimmäistyöehdot. Työehtosopimusta ei sovelleta ylioppilaskuntien toimitukselliseen henkilöstöön, eikä tällä työehtosopimuksella oteta kantaa heidän työehtojensa määräytymiseen. Työehtosopimusta sovelletaan myös Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n toimihenkilöihin. Sopimus ei koske työnantajan edustajia.

Sopimus korvaa aiemman samojen sopijaosapuolten välisen työehtosopimuksen, joka ei koskenut Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:tä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen 13 jäsenyrityksen palveluksessa on 162 työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on ilmoittanut, että sillä on 93 jäsentä sopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Alan kokonaistyöntekijämäärä ei ole selvitettävissä käytettävissä olevista tilastoista. Molemmat sopijaosapuolet ovat arvioineet alalla työskentelevien määräksi noin 170. Näiden arvioiden perusteella ja muun tiedon puuttuessa alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan katsoa noin 170.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ylioppilaskuntia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 170) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (162), voidaan todeta, että ylioppilaskuntia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ylioppilaskuntia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.