Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 25/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 06.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 25/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 12033

TYÖEHTOSOPIMUS Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus
Allekirjoitettu 24.4.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimuksella määrätään ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehdot. Työehtosopimusta sovelletaan myös Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n toimihenkilöihin. Sopijaosapuolilta saadun tiedon mukaan sopimusta sovelletaan sekä alempiin että ylempiin toimihenkilöihin.

Sopimus korvaa aiemman samojen sopijaosapuolten välisen työehtosopimuksen, joka ei koskenut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:tä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on 14 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä 68.

Ylemmät toimihenkilöt YTN on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 52 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Sopijaosapuolilta saadun tiedon mukaan sopimusta sovelletaan toimialaluokassa 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt. Koska kyseinen toimialaluokka kattaa lukuisien erilaisten järjestöjen toiminnan, ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimuksen tarkoittaman alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista.

Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:n internetsivuilta selviää, että opiskelijakunnat toimivat jokaisessa ammattikorkeakoulussa. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet arvioivat alalla olevan n. 78 työntekijää. Tämän molempien osapuolten arvion pohjalta voidaan katsoa, että alalla on n. 78 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 78) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (68), voidaan todeta, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.