Metsäteollisuuden bioteollisuutta koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 8/2018
Päätöksen antopäivä: 15.05.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 05.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 05.03.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 8/2018
Antamispäivä 15.5.2018
Dnro 11927

TYÖEHTOSOPIMUS Metsäteollisuuden bioteollisuutta koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 5.2.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Metsäteollisuuden bioteollisuutta koskevaa työehtosopimusta sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan työnantajan ja työntekijän välisiin työsuhteisiin luontoperäistä energiaraaka-ainetta ja kasvualustaa jalostavassa teollisuudessa.

Sopimus korvaa samannimisen työehtosopimuksen, jonka työntekijäsopijapuolena oli Puuliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Metsäteollisuus on ilmoittanut, että sillä on kaksi sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä (Vapo Oy ja Kekkilä Oy), joissa on sopimuksen piirissä henkilöstöä 71.

Teknologiateollisuus on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 82 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Koko alan työntekijämäärä ei ole selvitettävissä käytettävissä olevista tilastoista. Alalla työskentelee kesällä paljon tilapäisiä työntekijöitä, ja soveltuvien toimialaluokkien työntekijät jakautuvat useamman työehtosopimuksen piiriin. Sopijaosapuolista Metsäteollisuus arvioi, että alalla on n. 100 työntekijää, ja Teollisuusliiton arvio on n. 110 – 120 työntekijää. Työehtosopimusta sovelletaan myös pelletinvalmistajiin, joiden palveluksessa olevia työntekijöitä on Suomen Pellettienergiayhdistykseltä ja pelletinvalmistajilta saadun selvityksen perusteella muilla kuin Vapon pellettitehtailla noin 25. Saadun selvityksen perusteella alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida noin 135 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä metsäteollisuuden bioteollisuutta koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 135) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (71), voidaan todeta, että metsäteollisuuden bioteollisuutta koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että metsäteollisuuden bioteollisuutta koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.