Neuvonta-alan runkosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 28/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Agronomiliitto ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivämäärä: 05.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 26.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 28/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 11974

TYÖEHTOSOPIMUS Neuvonta-alan runkosopimus
Allekirjoitettu 2.2.2018
Voimaantulo 1.1.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Agronomiliitto ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Neuvonta-alan runkosopimus on työehtosopimus ja sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTAn jäsenenä olevien maaseutuelinkeinoja pl. metsätalous harjoittavien sekä neuvonta-alalla toimivien ja niihin liittyvää tutkimustoimintaa suorittavien jäsenten palveluksessa oleviin toimihenkilöihin. Sopimusta noudatetaan myös em. jäsenten oman toimintansa ohessa harjoittamaan muuhun pienimuotoiseen yritys- tai muuhun vastaavaan toimintaan, jota varten ei ole perustettu omaa itsenäistä yhtiötä tai yhdistystä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 83 jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä olevia työntekijöitä 1 473.

Työntekijäliittojen jäseniä on sopimuksen soveltamisalalla seuraavasti: Agronomiliitossa 246 jäsentä, Palkansaajajärjestö Pardiassa 160 jäsentä, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty:ssä 534 jäsentä ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä 170 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta ei voida selvittää neuvonta-alan runkosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää. Neuvontatoimintaa ja neuvontajärjestöjä on usealla toimialalla. Työehtosopimuksen soveltamisalalla toimivat muun muassa Maaseutukeskukset, 4H-Liitto, Marttajärjestö sekä käsi- ja taideteollisuusyhdistyksiä ja pieniä neuvontajärjestöjä.

Muun selvityksen puuttuessa työnantajaliitolta on pyydetty arvio alan kokonaistyöntekijämäärästä. Työnantajaliitto on arvioinut alan työntekijöiden kokonaismääräksi noin 1 670 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä neuvonta-alaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1 670) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1 473), voidaan todeta, että neuvonta-alaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että neuvonta-alaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.1.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.