Metsäalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 5/2020
Päätöksen antopäivä: 08.05.2020
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, Metsähallitus, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 25.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 5/2020
Antamispäivä 8.5.2020
Dnro 12137

TYÖEHTOSOPIMUS Metsäalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 25.3.2020
Voimaantulo 1.2.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, Metsähallitus, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Metsäalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Maaseudun Työnantajaliiton, Yksityismetsätalouden Työnantajien jäsenten ja Metsähallituksen palveluksessa puutavaran valmistuksessa, metsänhoito- ja metsänparannustöissä, muissa metsätöissä, uittotöissä sekä näihin liittyvissä töissä työskentelevät työntekijät.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työnantajasopijapuolena oli myös Metsäteollisuus ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Yksityismetsätalouden Työnantajat on ilmoittanut, että sen 72 jäsenyrityksellä on työehtosopimuksen soveltamisalalla 341 vakituista ja 666 määräaikaista työntekijää. Se ilmoitti myös, että Metsähallituksella on työehtosopimuksen soveltamisalalla 190 vakituista ja 20 määräaikaista työntekijää.

Maaseudun Työnantajaliitto on ilmoittanut, että sen kuuden jäsenyrityksen palveluksessa on työehtosopimuksen soveltamisalalla 20 työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sen jäsenmäärä sopimusalalla on 1 172.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Alan työntekijöiden kokonaismäärää ei voida selvittää Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta, koska metsäalan eri työehtosopimusten soveltamisaloille kuuluvia työntekijöitä on tilastoitu ainakin osittain samoille toimialoille, joten eri työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä ei voida erotella tilastosta. Metsäalan työlle on tyypillistä myös kausiluonteisuus, joten kaikki alan työntekijät eivät välttämättä ole tilastoituneet työssäkäyntitilastoon, joka kuvaa vuodenvaihteen tilannetta. Metsäalan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan työntekijöiden kokonaismäärän selvittämiseksi on pyydetty arviot työehtosopimuksen osallisilta. Teollisuusliitto arvioi työntekijämääräksi noin 2 500, Yksityismetsätalouden työnantajat noin 2 500 – 2 600, Maaseudun Työnantajaliitto MTA noin 3 000 ja Metsähallitus noin 3 000 – 3 500. Saatujen arvioiden perusteella metsäalan kokonaistyöntekijämäärän voidaan arvioida olevan noin 2 750.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä metsäalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 2 750) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1 237), voidaan todeta, että metsäalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että metsäalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2020 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Valmistelija: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.