06.03.2018 2/2018

Teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 2/2018
Päätöksen antopäivä: 06.03.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 27.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 27.01.2020
Päättymispäivämäärä: 30.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 2/2018
Antamispäivä 6.3.2018
Dnro 11899

TYÖEHTOSOPIMUS Teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimus
Allekirjoitettu 1.12.2017
Voimaantulo 1.12.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden työsuhteissa, jotka työskentelevät erilaisissa kiinteistöjen ja teollisuuden teknisissä, mekaanisissa tai muissa ylläpito-, huolto-, kunnossapito- ja niihin liittyvissä projektitehtävissä, ei kuitenkaan valmistavan teollisuuden omiin tuotteisiin liittyvässä huolto- ja kunnossapitotoiminnassa.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työntekijäosapuolena oli Teollisuusliiton sijasta Metallityöväen Liitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on työehtosopimuksen soveltamisalalla viisi jäsenyritystä, joissa on 661 sopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että n. 1 250 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisella toimialalla ”Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus”, jolla Tilastokeskuksen vuoden 2015 työssäkäyntitilaston mukaan työskentelee yhteensä 10 391 työntekijää. Lisäksi työehtosopimuksen soveltamisalalla työskenteleviä työntekijöitä on todennäköisesti tilastoitu myös muille toimialoille, joten sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärän voidaan arvioida olevan vähintään 10 391.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (10 391) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (661), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.