Rautatiealan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 29/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 16.02.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 29/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 12035

TYÖEHTOSOPIMUS Rautatiealan työehtosopimus
Allekirjoitettu 15.3.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Rautatiealan työehtosopimusta sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan rautatieliikenteeseen liittyvissä töissä, rautatiekalustoon liittyvissä töissä, radanpitoon ja ratalaitteisiin liittyvissä töissä sekä kaupunkiraideliikenteeseen liittyvissä töissä siten kuin palkkaliitteissä 1-4 tarkemmin määrätään.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTAn ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen piirissä kolme jäsenyritystä, joissa on 3 100 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen soveltamisalalla 3 400 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Aiemmin saadun selvityksen mukaan alalla on vain joitakin järjestäytymättömiä yrityksiä, ja niiden työntekijämäärät ovat pieniä. Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen arvion mukaan alalla on noin 3 400 työntekijää. Saadun selvityksen perusteella alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida noin 3 400.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä rautatiealaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 3 400) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (3 100), voidaan todeta, että rautatiealaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että rautatiealaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.