Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus työntekijöille

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 36/2018
Päätöksen antopäivä: 23.11.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Työntekijäosapuoli: Rakennusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 09.05.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2018
Päättymispäivämäärä: 30.04.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 36/2018
Antamispäivä 23.11.2018
Dnro 12027

TYÖEHTOSOPIMUS Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus työntekijöille
Allekirjoitettu 9.5.2018
Voimaantulo 1.5.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n talotekniikka- tai rakennusalalla toimivat jäsenyritykset ja niiden työntekijät, jotka suorittavat lämpö-, vesi- ja ilmastointiasennustöitä sekä teknisiä eristystöitä edellä mainituissa töissä asennettujen laitteiden ja tarvikkeiden huoltoa ja kunnossapitoa sekä kunnostusta eri teknisin menetelmin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on ilmoittanut, että sillä on työehtosopimuksen soveltamisalalla jäsenyrityksiä 295 ja niissä työskentelee 5 578 työntekijää.

Rakennusliitto ry on ilmoittanut, että sillä on noin 6 117 työssä olevaa jäsentä ja 2 138 oppilasjäsentä työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2015 työssäkäyntitilaston mukaan toimialaluokassa ”43220 lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennusala” työskentelee noin 12 605 työntekijäasemassa olevaa henkilöä. Suuri osa näistä henkilöistä on ammatteja, jotka eivät kuulu talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksen soveltamisalalle, vaan esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimusten tai pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimuksen soveltamisalalle. Tilastokeskuksesta ja mainittujen sopimusten sopijaliitoilta saadun selvityksen perusteella vahvistamislautakunta arvioi talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismääräksi noin 6 191.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä talotekniikka-alan LVI-toimialaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 6 191 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 5 578, voidaan todeta, että talotekniikka-alan LVI-toimialaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että talotekniikka-alan LVI-toimialan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.5.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.