15.05.2018 5/2018

Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 5/2018
Päätöksen antopäivä: 15.05.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Veneteollisuuden Työnantajat ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 04.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 04.03.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 5/2018
Antamispäivä 15.5.2018
Dnro 11945

TYÖEHTOSOPIMUS Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus
Allekirjoitettu 10.2.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Veneteollisuuden Työnantajat ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Veneenrakennusteollisuuden koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Veneteollisuuden Työnantajat ry:een kuuluvien veneenrakennusalan jäsentoiminimien ja näiden kaikkien työntekijöiden välisissä työsuhteissa.

Päätös korvaa aiempaa samannimistä sopimusta koskevan päätöksen, jossa työntekijäpuolena oli Puuliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Veneteollisuuden työnantajat ry ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on 207 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto ry on ilmoittanut, että 513 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2015 työssäkäyntitilaston tiedoissa esitettyjen työntekijämäärien perusteella työehtosopimuksen soveltamisalalla voidaan todeta työskentelevän noin 1 351 työntekijää.

Toinen työehtosopimus soveltamisalalla

Huvi- ja urheiluveneiden rakentamisen alalle on solmittu myös muoviteollisuuden- ja kemianteollisuuden työehtosopimus, joka on vahvistettu yleissitovaksi 15.5.2018. Työehtosopimuksen työnantajapuolena on Kemianteollisuus ry ja työntekijäpuolena Teollisuusliitto ry. Työtuomioistuin on ratkaisussaan TT:2011-70 katsonut, että sopimukset ovat soveltamisalaltaan päällekkäisiä.

JOHTOPÄÄTÖS

Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalaa koskien on solmittu muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus, joka on yleissitova. Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus on soveltamisalaltaan laajempi ja sillä on soveltamisalaansa kuuluvien työntekijöiden määrä huomioon ottaen merkittävämpi asema alansa työsuhteiden vähimmäisehtojen turvaajana. Veneteollisuuden Työnantajien ja Teollisuusliiton välistä veneenrakennusteollisuuden työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Veneteollisuuden Työnantajat ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välinen Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.