Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 9/2018
Päätöksen antopäivä: 15.05.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kemianteollisuus KT ry, Muoviteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 12.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 05.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 9/2018
Antamispäivä 15.5.2018
Dnro 11906

TYÖEHTOSOPIMUS Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus
Allekirjoitettu 21.12.2017
Voimaantulo 1.12.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry, Muoviteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Muovituoteteollisuutta ja kemian tuoteteollisuutta koskevan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Kemianteollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n muovituoteteollisuutta ja kemian tuoteteollisuutta harjoittavat jäsenyritykset ja niiden kaikki työntekijät.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäsopijapuolena oli TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kemianteollisuus on ilmoittanut sopimuksen piirissä olevien jäsenyritysten määräksi 191 ja että niiden palveluksessa on 6 241 sopimuksen piirissä olevaa työntekijää. Kemianteollisuuden ilmoittamat luvut sisältävät kummankin työnantajasopijan jäsenyritykset ja niiden työntekijät.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on 8 560 jäsentä sopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan osapuolilta saadun selvityksen mukaan seuraavilla toimialoilla:

- maalien lakan, painovärien yms. valmistus,

- saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus,

- liimojen valmistus,

- muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus,

- tekokuitujen valmistus,

- lääkeaineiden valmistus,

- lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus,

- muovilevyjen, -kalvojen, putkien ja profiilien valmistus,

- muovipakkausten valmistus,

- rakennusmuovien valmistus,

- muiden muovituotteiden valmistus,

- tallennevälineiden valmistus,

- kytkentälaitteiden valmistus,

- huvi- ja urheiluveneiden valmistus sekä

- lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston perusteella mainituilla aloilla voidaan arvioida olevan työssä noin 12 400 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 12 400) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (6 241), voidaan todeta, että muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.