Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuutta koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 12/2018
Päätöksen antopäivä: 15.05.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 12.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 05.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 12/2018
Antamispäivä 15.5.2018
Dnro 11908

TYÖEHTOSOPIMUS Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimus
Allekirjoitettu 21.12.2017
Voimaantulo 1.12.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Neste Oil Oyj:n tuotantolaitokset, Borealis Polymers Oy, Borealis Polymers Oy, Bewi Styrochem Oy, Gasum Oy, Ashland Finland Oy:n Kilpilahden tuotantolaitokset ja Neste Jacobs Oy. Pöytäkirjamerkinnän mukaan yritykset on mainittu esimerkinomaisesti. Nimensä mukaisesti työehtosopimusta sovelletaan koko öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden aloilla.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäsopijapuolena oli TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kemianteollisuus on ilmoittanut, että sillä on työehtosopimuksen piirissä kahdeksan jäsenyritystä, joissa on työssä 1 629 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 1 439 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2015 työssäkäyntitilaston mukaan öljytuotteiden valmistuksessa, muoviaineiden valmistuksessa sekä kaasun tuotannossa ja jakelussa on työssä yhteensä 1 885 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (1 885) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1 629), voidaan todeta, että öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.