Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 19/2018
Päätöksen antopäivä: 20.08.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Autoalan Keskusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 13.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 13.01.2020
Päättymispäivämäärä: 30.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 19/2018
Antamispäivä 20.8.2018
Dnro 11993

TYÖEHTOSOPIMUS Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus
Allekirjoitettu 17.11.2017
Voimaantulo 1.11.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Autoalan Keskusliitto ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimusta sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan jäljempänä mainituin poikkeuksin Autoalan Keskusliitto ry:n ja sen jäsenliittojen (Autoalan Korjaamoiden Liitto ry, Suomen Kolarikorjaamoiden Liitto ry ja Autoalan Ruosteenestoliikkeiden Keskusliitto ry) jäsenyritysten ja näiden työntekijöiden työsuhteissa seuraavasti.

Työehtosopimuksen osassa A olevia määräyksiä sovelletaan auto- ja konekorjaamoiden työntekijöiden työsuhteissa sekä myytävien autojen ja koneiden varustelu-, kunnostus- ja pesutyöntekijöiden työsuhteissa. Määräyksiä ei sen sijaan sovelleta varaosatyötä tekeviin työntekijöihin.

Työehtosopimuksen osassa B olevia määräyksiä sovelletaan autojen ja koneiden kauppaa ja siihen liittyviä vuokraus- ja rahoitustoimintoja tekeviin sekä varaosa- ja varastotyötä sekä autoliikkeiden konttorityötä ja palvelutyötä tekeviin työntekijöihin.

Työehtosopimusta ei sovelleta johtavassa asemassa oleviin työntekijöihin, kuten konttoripäälliköt, myyntipäälliköt, varaosapäälliköt, tai näihin verrattavat, jotka enimmän osan ajasta tekevät muuta kuin johdettavinaan olevien tekemää työtä. Työehtosopimus ei myöskään koske sellaisessa johtavassa asemassa olevia, jotka voivat itsenäisesti ottaa palvelukseen ja erottaa työntekijöitä, ja jotka toimivat yrityksissä työnantajapuolen neuvottelijoina työehtosopimusta tulkittaessa.

Päätös korvaa aiempaa samannimistä sopimusta koskevan päätöksen, jossa työntekijäpuolena oli Metallityöväen liitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Autoalan keskusliitto on ilmoittanut, että järjestöllä on 540 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa työskentelevien henkilöstön määrä on 14 800.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen piirissä 12 209 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimusta sovelletaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston TOL 2008 toimialaluokituksen mukaisilla toimialoilla henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa, henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa, kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa, matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat), moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa (pl. renkaat), moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. renkaat) sekä autokatsastus.

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat kaikki työntekijäasemassa olevat sekä lisäksi 2/3 toimihenkilöistä lukuun ottamatta autokatsastusalan toimihenkilöitä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismääräksi on arvioitu noin 23 181.

Toisia työehtosopimuksia soveltamisalalla

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n sekä PALTA:n ja Palkansaajajärjestö Pardian välillä on solmittu korjaamoalan työehtosopimukset, jotka on molemmat vahvistettu yleissitovuutta vailla oleviksi.

Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n ja Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välille on sovittu huoltokorjaamoiden työehtosopimus, joka on vahvistettu yleissitovaksi. Sopimus koskee autoliikennettä harjoittavien yritysten omia huoltokorjaamoja, eikä tässä päätöksessä tarkoitettuja ns. kauppakorjaamoja.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä autoalan kauppaa ja korjaamotoimintaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 23 181 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 14 800, voidaan todeta, että autoalan kauppaa ja korjaamotoimintaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että autoalan kauppaa ja korjaamotoimintaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.