Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 1/2018
Päätöksen antopäivä: 06.03.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry, Sähköalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 23.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 23.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 1/2018
Antamispäivä 6.3.2018
Dnro 11912

TYÖEHTOSOPIMUS Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus
Allekirjoitettu 20.1.2018
Voimaantulo 20.1.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry, Sähköalojen Ammattiliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Metsäteollisuus ry:n puutuoteteollisuutta tai siihen liittyvää teollisuutta harjoittavien jäsenyritysten ja kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Työehtosopimusta ei sovelleta Metsäteollisuus ry:n jäsenyhdistyksen Puusepänteollisuus ry:n jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työntekijäsopijapuolina olivat Puuliitto ry, Metallityöväen Liitto ry ja Sähköalojen Ammattiliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Metsäteollisuus on ilmoittanut, että sen 35 jäsenyrityksen palveluksessa on 5 560 työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on 8 992 jäsentä työehtosopimuksen soveltamisalalla. Ilmoitettu jäsenmäärä on suurempi kuin jäljempänä ilmenevä alan kokonaistyöntekijämäärä. Tähän on Teollisuusliittoa edeltäneen Puuliiton mukaan syynä mm. käytettyjen lukujen eriaikaisuus, muutokset alan työllisyystilanteessa ja se, että ilmoitettu luku sisältää myös ei-aktiiveja jäseniä.

Sähköalojen Ammattiliitto on ilmoittanut, että sillä on mekaanisen metsäteollisuuden sopimusalalla 137 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Sopijaosapuolilta saadun tiedon mukaan työehtosopimusta sovelletaan toimialoilla puun sahaus, höyläys ja kyllästys, vanerin ja vaneriviilun valmistus, lastulevyn valmistus ja kuitulevyn valmistus, sekä osittain toimialoilla puutalojen valmistus ja muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Tilastokeskuksen vuoden 2015 työssäkäyntitilaston mukaan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee yhteensä 7 701 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä mekaanista metsäteollisuutta koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (7 701) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (5 560), voidaan todeta, että mekaanista metsäteollisuutta koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että mekaanista metsäteollisuutta koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 20.1.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.