Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 35/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kaupan liitto ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 35/2018
Antamispäivä 11.10.2017
Dnro 11989

TYÖEHTOSOPIMUS Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus
Allekirjoitettu 7.3.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kaupan liitto ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sopimusta noudatetaan vähittäiskauppaa harjoittavissa yrityksissä ja se koskee työaikalain alaisia esimiehiä sekä kaupan työehtosopimuksessa tarkoitettujen pika- ja noutotukkujen esimiehiä.

S-ryhmän esimiehet ovat siirtyneet 31.5.2018 allekirjoitetulla liityntäsopimuksella vähittäiskaupan esimiehiä koskevan sopimuksen piiriin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kaupan liitto on ilmoittanut syyskuussa 2018, että sen jäsenyritysten palveluksessa on noin 5 100 sopimuksen soveltamisalalla työskentelevää esimiestä.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut kesäkuussa 2018, että sillä on 2 300 vähittäiskaupan esimiehiä koskevan työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Kaupan alalle on solmittu viisi valtakunnallista työehtosopimusta ja eräitä yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Näitä sopimuksia sovelletaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisilla toimialoilla ”45401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa”, ”45402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa”, ”46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)”, ”47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)” ja ”77320 Raskaskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing” pois luettuna toimialat ”4661 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit”, ”46711 Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa” sekä ”4773 Apteekit. Kaupan Liitto on ilmoittanut, että kaupan alan sopimuksia ei sovelleta ylempiin toimihenkilöihin. Kaupan alan sopimuksia sovelletaan siten alemmassa toimihenkilöasemassa ja työntekijäasemassa oleviin työntekijöihin. Tilastokeskuksen vuoden 2015 työssäkäyntitilaston mukaan kaupan alan työehtosopimusten soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä on 174 425.

Mainitusta työssäkäyntitilastosta saatavasta kokonaismäärästä on vähennettävä kaupan alalla työskentelevät ne myyntimiehet, jotka eivät ole työaikalain alaisia. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:sta saadun arvion mukaan tällaisia myyntimiehiä on noin 1 350. Kaupan alalla voidaan siten arvioida olevan työntekijöitä yhteensä noin 173 075.

Voidaan olettaa, että vähittäiskaupan esimiehiä koskevassa työehtosopimuksessa tarkoitettujen esimiesten osuus kaupan alan kaikista työntekijöistä on yhtä suuri kuin heidän osuutensa on kaupan alan sopimusten normaalisitovuuspiirissä olevista työntekijöistä. Kaupan alalla sovellettavien työehtosopimusten normaalisitovuuspiirissä on työntekijöitä yhteensä noin 98 970, josta vähittäiskaupan esimiesten osuus on 5,2 prosenttia. Vähittäiskaupan esimiehiä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien esimiesten laskennalliseksi kokonaismääräksi saadaan siten noin 9 000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä vähittäiskaupan esimiehiä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää noin 9 000 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 5 100, voidaan todeta, että vähittäiskaupan esimiehiä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että vähittäiskaupan esimiehiä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.