Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 40/2018
Päätöksen antopäivä: 17.12.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 07.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 40/2018
Antamispäivä 17.12.2018
Dnro 11987

TYÖEHTOSOPIMUS Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 10.4.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Maaseudun Työnantajaliiton viher- ja ympäristörakentamisalalla toimivien jäsenyritysten ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden väliset työsuhteet.

Sopimusta sovelletaan viheralueiden rakennustöissä, viher- ja ulkoilualueiden hoidossa, viheralueiden suunnittelussa ja viheralan yritysten muissa töissä sekä viheralan yrityksen välittömässä yhteydessä toimivassa puutarhamyymälässä.

Päätös korvaa aiempaa samannimistä sopimusta koskevan päätöksen, jossa työntekijäpuolena oli Puu- ja erityisalojen liitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry on ilmoittanut, että järjestöllä on 146 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa työskentelee yhteensä 2 095 työntekijää.

Teollisuusliitto ry on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen piirissä 243 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärää ei saada selvitettyä käytettävissä olevista tilastoista.

Sopijaosapuolten yhdessä antaman arvion mukaan alalla työskentelee yhteensä 2 500 henkilöä. Muun selvityksen puuttuessa alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida 2 500 henkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä viher- ja ympäristörakentamisalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 2 500 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 2 095, voidaan todeta, että viher- ja ympäristörakentamisalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että viher- ja ympäristörakentamisalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.