Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 27/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 07.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 27/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 11979

TYÖEHTOSOPIMUS Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus
Allekirjoitettu 10.4.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Maaseudun Työnantajaliittoon kuuluvien, maaseutuelinkeinoja harjoittavien jäsenyritysten ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteisiin. Maaseutuelinkeinoja työehtosopimuksessa ovat maatalous mukaan lukien tilalla pääosin tuotettujen tuotteiden jatkojalostus, kauppakunnostus ja myynti osana maatilataloutta tai sen yhteydessä yhtiöitettynä, vihannes- ja muut alkutuotepakkaamot, joissa kauppakunnostetaan ja varastoidaan omistajayritysten tuotteita, vihannesten, marjojen ja erikoiskasvien avomaaviljely maatilalla, maatilatalouden lomitustoiminta, jalostuskanalat ja siipikarjankasvattamot, mehiläistarhat, kalankasvattamot ja kalanviljelylaitokset, ratsastustallit, ratsastuskoulut ja harrastetallit, ravitallit, kotieläintarhat ja kotieläinpuistot, maataloudelliset tutkimuslaitokset (yksityiset), eläinhoitolat, kone- ja muut urakointipalvelut, maaseutumatkailu sekä metsämarjojen, -sienien ja muiden luonnontuotteiden poiminta ja keruu.

Sopimus korvaa samannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäsopijapuolena oli Puuliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Maaseudun Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan sen 890 jäsenyrityksen palveluksessa on 6 407 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliiton ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen soveltamisalalla jäseniä 788.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Molemmat sopijaosapuolet ovat ilmoittaneet, että heidän arvionsa mukaan alalla on kaikkiaan 11 063 työntekijää. Näiden arvioiden perusteella alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan katsoa 11 063.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä maaseutuelinkeinoja koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (11 063) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (6 407), voidaan todeta, että maaseutuelinkeinoja koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että maaseutuelinkeinoja koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.