18.12.2017 35/2017

Arctia Shipping konsernin ja Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry:n muiden jäsenyritysten erikoisalusten kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 35/2017
Päätöksen antopäivä: 18.12.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 18.12.2017
Voimaantulopäivämäärä: 30.05.2017
Päättymispäivämäärä: 28.02.2019
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 35/2017
Antamispäivä 18.12.2017
Dnro 11885

TYÖEHTOSOPIMUS Arctia Shipping konsernin ja Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry:n muiden jäsenyritysten erikoisalusten kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 30.5.2016
Voimaantulo 30.5.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäpuoli: Suomen Merimies-Unioni SMU ry

TAUSTAA

Lautakunta on päätöksellään 4.1.2016 nro 1/2016 vahvistanut yleissitovuutta vailla olevaksi Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry:n ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisen Arctia Shipping konsernin ja Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry:n muiden jäsenyritysten erikoisalusten kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen, jonka tämä sopimus korvaa. Työtuomioistuin on 24.8.2016 hylännyt ratkaisusta tehdyn valituksen.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Työehtosopimusta sovelletaan Arctia Shipping -konsernin ja Suomen Erikoisalusten Työnantajaliitto ry:n muiden jäsen yritysten jäänmurtajilla, monitoimimurtajilla, yhteysaluksilla ja muilla vastaavilla erikoisaluksilla, jotka eivät ole perinteisiä lasti- ja/tai matkustaja-aluksia, työskentelevään alushenkilöstöön ja heidän muutoin tekemään työhön.

Mikäli tämän työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvalla aluksella työskentelevä määrätään työhön alukseen, jossa noudatetaan muuta työehtosopimusta, työntekijä on oikeutettu saamaan hyväkseen sen työehtosopimuksen mukaiset edut, jotka ovat hänen kannaltaan edullisimmat.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Varustamot on ilmoittanut, että sen yhden jäsenyrityksen palveluksessa on 200 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Suomen Merimies-Unioni SMU on ilmoittanut, että 136 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla sekä jäänmurtokaudella lisäksi noin 25 jäsentä.

Muita työehtosopimuksia samalla alalla

Suomen Varustamot ry:n ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välinen ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus koskee kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan palkkaus- ja työehtoja ulkomaanliikenteessä olevissa rahti-, pientonnisto-, ropax- ja muissa vastaavissa kauppa-aluksissa, jotka eivät ole perinteisiä matkustaja-aluksia. Monitoimimurtajia tai jäänmurtajia ei ole suljettu tämän sopimuksen ulkopuolelle. Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskevan työehtosopimuksen sopimuksen soveltamisalalla työskentelee noin 1 700 merenkulkijaa, joka on myös normaalisitovuuden piirissä olevien määrä. Vahvistamislautakunta on vahvistanut ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskevan työehtosopimuksen yleissitovaksi 1.6.2015 antamallaan päätöksellä nro 8/2015.

JOHTOPÄÄTÖS

Arctia Shipping konsernin ja Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry:n muiden jäsenyritysten erikoisalusten kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen kanssa osittain samalla alalla on yleissitovaksi vahvistettu Suomen Varustamot ry:n ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välinen ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus. Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus turvaa asianomaisten työntekijöiden vähimmäistyöehtoja laajemmin kuin Suomen Varustamot ry:n ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välinen Arctia Shipping konsernin ja Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry:n muiden jäsenyritysten erikoisalusten kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskeva työehtosopimus. Koska alalla voi olla vain yksi yleissitova työehtosopimus, ei viimeksi mainittua sopimusta voida pitää merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Suomen Varustamot ry:n ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välinen Arctia Shipping konsernin ja Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry:n muiden jäsenyritysten erikoisalusten kansi- ja konemiehistöä sekä taloushenkilökuntaa koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.