18.12.2017 33/2017

Arctia Shipping konsernin konventionaalisten jäänmurtajien konepäällystöä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 33/2017
Päätöksen antopäivä: 18.12.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Konepäällystöliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.01.2017
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2017
Päättymispäivämäärä: 28.02.2019
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 33/2017
Antamispäivä 18.12.2017
Dnro 11881

TYÖEHTOSOPIMUS Arctia Shipping konsernin konventionaalisten jäänmurtajien konepäällystöä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 26.1.2017
Voimaantulo 1.3.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäpuoli: Suomen Konepäällystöliitto ry

TAUSTAA

Lautakunta on päätöksellään 4.1.2016 nro 3/2016 vahvistanut yleissitovuutta vailla olevaksi Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ry:n ja Konepäällystöliitto ry:n välisen Arctia Shipping -konsernin konventionaalisten jäänmurtajien konepäällystöä koskevan työehtosopimuksen, jonka tämä sopimus korvaa. Työtuomioistuin on 24.8.2016 hylännyt ratkaisusta tehdyn valituksen.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Työehtosopimusta sovelletaan Arctia Shipping -konsernin ja Suomen Erikoisalusten Työnantajaliitto SET ry:n muiden jäsenyritysten jäänmurtajilla työskentelevään konepäällystöön.

Varustamon ja Suomen Konepäällystöliiton kesken voidaan myös sopia alusten liikennöintialueesta ja liikenneprofiilista johtuvista poikkeuksista tähän työehtosopimukseen. Poikkeamista neuvoteltaessa huomioon voidaan myös ottaa se kansainvälinen kilpailutilanne, jossa alukset joutuvat toimimaan.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Varustamot on ilmoittanut, että sen yhden jäsenyrityksen palveluksessa on 40 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Suomen Konepäällystöliitto on ilmoittanut, että 39 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Muita työehtosopimuksia samalla alalla

Suomen Varustamot ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n välinen konepäällystöä koskeva työehtosopimus koskee Suomen Konepäällystöliittoon kuuluvien konepäälliköiden ja konemestareiden palkkaus- ja työehtoja merenkulun työnantajaliiton jäsenvarustamoiden ulkomaanliikenteessä olevissa aluksissa. Jäänmurtajia ei ole suljettu tämän sopimuksen ulkopuolelle. Konepäällystöä koskevan sopimuksen soveltamisalalla työskentelee noin 710 konepäällystöön kuuluvaa merenkulkijaa, joista 560 normaalisitovuuden piirissä. Vahvistamislautakunta on vahvistanut konepäällystöä koskevan työehtosopimuksen yleissitovaksi 13.11.2017 antamallaan päätöksellä nro 29/2017.

JOHTOPÄÄTÖS

Arctia Shipping konsernin konventionaalisten jäänmurtajien konepäällystöä koskevan työehtosopimuksen kanssa osittain samalla alalla on yleissitovaksi vahvistettu Suomen Varustamot ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n välinen konepäällystöä koskeva työehtosopimus.

Konepäällystöä koskeva työehtosopimus turvaa asianomaisten työntekijöiden vähimmäistyöehtoja laajemmin kuin Suomen Varustamot ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n välinen Arctia Shipping konsernin konventionaalisten jäänmurtajien konepäällystöä koskeva työehtosopimus. Koska alalla voi olla vain yksi yleissitova työehtosopimus, ei viimeksi mainittua sopimusta voida pitää merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Suomen Varustamot ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n välinen Arctia Shipping konsernin konventionaalisten jäänmurtajien konepäällystöä koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.