Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 10/2017
Päätöksen antopäivä: 20.04.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 09.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 05.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 10/2017
Antamispäivä 20.4.2017
Dnro 11752

TYÖEHTOSOPIMUS Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 20.6.2016
Voimaantulo 1.2.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan sopimusta sovelletaan Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n jäsenyritysten ja niiden palveluksessa olevien toimihenkilöiden välisissä työsuhteissa.

Sopimus korvaa aiemman, samannimisen sopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n sijasta Kulutustavararyhmä ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Lasikeraaminen teollisuus LT on ilmoittanut, että sen 17 jäsenyrityksen palveluksessa on 982 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on 495 sopimuksen soveltamisalalla työskentelevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien toimihenkilöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Työehtosopimuksen edustavuusarviossa on aiemmilla sopimuskausilla käytetty osallisten arvioita työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärästä. Arvio on tehty viimeksi vuonna 2015. Tuolloin kokonaismääräksi arvioitiin noin 1150 toimihenkilöä normaalisitovuuden piirissä olevien työntekijöiden määrän ollessa noin 900. Kun oletetaan, että alan kokonaistyöntekijämäärä on muuttunut samassa suhteessa kuin normaalisitovuuden piirissä olevien työntekijöiden määrä, saadaan alan tämänhetkiseksi laskennalliseksi kokonaismääräksi noin 1 250.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1 250) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (982), voidaan todeta, että lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on jo yksistään tällä perusteella työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tuula Andersin


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.