Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 19/2020
Päätöksen antopäivä: 16.11.2020
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Hyvinvointiala HALI ry
Työntekijäosapuoli: Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry
Allekirjoituspäivämäärä: 23.06.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2020
Päättymispäivämäärä: 30.04.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 19/2020
Antamispäivä 16.11.2020
Dnro 12243

TYÖEHTOSOPIMUS Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
Allekirjoitettu 23.6.2020
Voimaantulo 1.4.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Hyvinvointiala HALI ry
Työntekijäpuoli: Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Hyvinvointiala HALIn jäsenyritysten palveluksessa oleviin sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Sopimus ei kuitenkaan koske yrityksen johtoa, itsenäisten osastojen päälliköitä eikä vastaavia esimiesasemassa olevia henkilöitä, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden työsuhteen ehtoja määriteltäessä.

Sopimus korvaa aiemman yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen, jossa yhtenä työntekijäsopijapuolena oli Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n sijaan Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Hyvinvointiala HALI on ilmoittanut, että sen noin 1 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 67 137 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa työntekijää.

Työntekijäliittojen ilmoitusten mukaan niillä on sopimuksen soveltamisalalla työssä olevia jäseniä seuraavasti:

Sosiaalipalvelualan allianssi Sallin jäsenjärjestöissä Jyty:ssä 1 195, Ammattiliitto Prossa 850 ja STHL:ssä 70, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL:ssä 7 443, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiassa 4 147 sekä Sosiaali- ja terveyspalvelualan neuvottelujärjestö Soten jäsenjärjestöissä Tehy:ssä 9 314, SuPer:ssa 18 861 ja ERTO:ssa 1 183.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2017 työssäkäyntitilaston mukaan sosiaalihuollon laitospalvelujen toimialalla on työssä 46 433 työntekijää ja sosiaalihuollon laitospalvelujen toimialalla, toimialaluokat vammaisten päivä- ja työtoiminta sekä päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille pois lukien, 26 121 työntekijää. Hyvinvointiala HALIn arvion mukaan suurin osa muista kuin yrittäjän itsensä työllistävistä yrityksistä on työnantajaliiton jäseniä. Sen n. 1 000 jäsenyrityksessä on kussakin kahdesta kolmeen sellaista johtoon kuuluvaa työntekijää, joihin työehtosopimusta ei sovelleta. Johtoon kuuluvien määräksi voidaan siten arvioida n. 2 500 työntekijää, jolloin alan kokonaistyöntekijämääräksi saadaan n. 70 050 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 70 050) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (67 137), voidaan todeta, että yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2020 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.