Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 2/2017
Päätöksen antopäivä: 20.03.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Hyvinvointialan Liitto ry
Työntekijäosapuoli: Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö ry
Allekirjoituspäivämäärä: 23.06.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2020
Päättymispäivämäärä: 30.04.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 2/2017
Antamispäivä 20.3.2017
Dnro 11724

TYÖEHTOSOPIMUS Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
Allekirjoitettu 3.6.2016
Voimaantulo 1.2.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Hyvinvointialan Liitto ry
Työntekijäpuoli: Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry
Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on valtakunnallinen. Soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajien (nykyisin Hyvinvointialan Liiton) jäsenyritysten palveluksessa oleviin sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Sopimus ei kuitenkaan koske yrityksen johtoa, itsenäisten osastojen päälliköitä eikä vastaavia esimiesasemassa olevia henkilöitä, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden työsuhteen ehtoja määriteltäessä.

Sopimus korvaa 31.1.2017 saakka voimassa olleen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Hyvinvointialan Liitto ry:n sijaan Sosiaalialan Työnantajat ry.


Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Hyvinvointialan Liitto on ilmoittanut, että sen 1 032 jäsenyrityksen palveluksessa on 42 684 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa työntekijää.

Työntekijäliittojen ilmoitusten mukaan niillä on sopimuksen soveltamisalalla työssä olevia jäseniä seuraavasti:
Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestön jäsenjärjestöissä Jyty:ssä 948, Pardiassa noin 920 ja STHL:ssä 56, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL:ssä 7 326, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiassa 3 285 sekä Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN:n jäsenjärjestöissä Tehy:ssä 8 531, SuPer:ssa 14 570 ja ERTO:ssa 1 274.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2014 työssäkäyntitilaston mukaan sosiaalihuollon laitospalvelujen toimialalla on työssä 41 619 työntekijää ja sosiaalihuollon laitospalvelujen toimialalla, toimialaluokat vammaisten päivä- ja työtoiminta sekä päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille pois lukien, 20 651 työntekijää. Hyvinvointialojen Liiton arvion mukaan alalla on n. 3 000 yritystä, ja niissä kussakin kahdesta kolmeen sellaista johtoon kuuluvaa työntekijää, joihin työehtosopimusta ei sovelleta. Johtoon kuuluvien määräksi voidaan siten karkeasti arvioida n. 7 500 työntekijää, jolloin alan kokonaistyöntekijämääräksi saadaan n. 54 770 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 54 770) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (42 684), voidaan todeta, että yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.


MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.