Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 8/2015
Päätöksen antopäivä: 01.06.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 01.03.2019
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2019
Päättymispäivämäärä: 28.02.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 8/2015

Antamispäivä 1.6.2015
Dnro 11527

TYÖEHTOSOPIMUS Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 25.10.2013
Voimaantulo 1.3.2014

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli Suomen Varustamot ry
Työntekijäpuoli Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Työehtosopimus korvaa samojen sopijapuolten väliset työehtosopimukset ulkomaanliikenteen pientonnistolle ja ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistölle sekä taloushenkilökunnalle.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS
Sopimuksen soveltamisala

Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskevaa työehtosopimusta sovelletaan kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan palkkaus- ja työehtoihin ulkomaanliikenteessä olevissa rahti-, pientonnisto-, ropax- ja muissa vastaavissa kauppa-aluksissa, jotka eivät ole perinteisiä matkustaja-aluksia. Aluksissa, jotka on katsastettu ulkomaanliikenteeseen, noudatetaan näitä ehtoja silloinkin, kun alus tekee matkoja Suomen satamien välillä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Varustamot on ilmoittanut, että sen 25 jäsenyrityksen palveluksessa on ollut noin 1 700 työntekijää vuonna 2013.

Suomen Merimies-Unioni on ilmoittanut, että sillä on ollut jäsenenä noin 1 650 työntekijää sopimusalalla vuonna 2013.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Merimieseläkekassan ilmoituksen mukaan merimieseläkekassassa vakuutettuja merenkulkijoita on ollut yhteensä 7 798 vuonna 2013. Heistä noin 2 150 miehistöön kuuluvaa työntekijää on työskennellyt pääasiallisesti työehtosopimuksessa tarkoitetuissa kauppa-aluksissa.

JOHTOPÄÄTÖS
Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 2 150) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1 700), voidaan todeta, että ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU
Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO
Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:

lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.