23.03.2015 4/2015

Henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 4/2015
Päätöksen antopäivä: 23.03.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: HETA - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 30.04.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 4/2015
Antamispäivä 23.3.2015
Dnro 11576

TYÖEHTOSOPIMUS Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus

Allekirjoitettu 18.10.2013
Voimaantulo 1.6.2014

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien liitto ry
Työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n jäsenenä olevien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisiin avustajiin, joiden palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen henkilö saa vammaispalvelulain perusteella korvausta ja työsopimus on tehty avustajan ja vammaisen henkilön tai tämän edustajan välillä. Työehtosopimusta voidaan soveltaa myös sellaiseen luonnolliseen henkilöön, joka toimii vammaisen henkilön henkilökohtaisen avustajan työnantajana tilanteessa, jossa tälle vammaiselle henkilölle on myönnetty henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin korvaus muun lain perusteella tai tilanteessa, jossa vammainen henkilö itse tai työnantaja vastaa työntekijöidensä palkkauksesta aiheutuvista kustannuksista. Työehtosopimusta ei sovelleta palveluasumisyksiköiden tai vastaavien palveluasumista tuottavien organisaatioiden palveluksessa oleviin eikä myöskään kuntien palveluksessa oleviin avustajiin. Työehtosopimusta ei sovelleta myöskään niihin työsuhteisiin, joihin sovelletaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, Avaintyönantajat AVAINTA ry työehtosopimusta tai Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

HETA - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto on ilmoittanut , että sillä on jäseniä noin 2 800.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut sopimuksen piirissä olevaksi jäsenmääräkseen noin 1 100.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden määrää. Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosastolta saadun tiedon mukaan 15 217 vaikeavammaisella oli vammaispalvelulaissa tarkoitettu henkilökohtainen avustaja vuonna 2013. Työnantajaliitolta saadun selvityksen mukaan henkilökohtaisen avun asiakkaita on 2015 noin 19 000, ja heistä n. 65 % toimii itse työnantajana. Henkilökohtaisia avustajia voidaan arvioida työskentelevän työehtosopimuksen soveltamisalalla noin 12 350.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä HETA - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välisen henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 12 350) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (2 800), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että HETA - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välinen henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen

jäsen Pirkko Mäkinen

jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä

puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.