23.03.2015 5/2015

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 5/2015
Päätöksen antopäivä: 23.03.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Avaintyönantajat AVAINTA ry
Työntekijäosapuoli: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 02.03.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.03.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 5/2015
Antamispäivä 23.3.2015
Dnro 11587

TYÖEHTOSOPIMUS Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n työehtosopimus

Allekirjoitettu 11.11.2013
Voimaantulo 1.4.2014

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry
Työntekijäpuoli: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Palvelulaitosten työnantajaryhdistys ry:n ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n välinen työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n jäsenjärjestöjen jäseniin sosiaalialalla. Sopimuksen soveltamisalan piirissä ovat myös Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö - Ilveskoti, Karhulan kuntoutuskoti ja Tornion Sairaskotisäätiö.

Työehtosopimus korvaa samannimisen 31.3.2014 saakka voimassa olleen työehtosopimuksen. Uuden sopimuksen soveltamisala on supistunut siten, ettei Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiö kuulu enää sopimuksen soveltamisalan piiriin.

Muita työehtosopimuksia samalla alalla

Samalla alalla on tehty myös Sosiaalialan työnantajat ry:n, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n, JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry:n, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n sekä Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö ry:n välinen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus, joka on vahvistettu yleissitovaksi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelulaitosten työnantajayhdistys on ilmoittanut, ettei sillä ole tietoa sopimuksen piiriin kuuluvien jäsenyhteisöjen määristä tai niiden työntekijämääristä.

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n jäsenjärjestöistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry on ilmoittanut, että 2 035 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla. Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry on ilmoittanut, että 100 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla. Tehy ry ei ole ilmoittanut jäsenmääräänsä työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan saadun selvityksen mukaan toimialoilla ”8610 terveydenhuollon laitospalvelut”, ”87 sosiaalihuollon laitospalvelut” ja ”88101 kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille”. Tilastokeskuksen vuoden 2012 työssäkäyntitilaston mukaan näillä toimialoilla työskentelee noin 49 200 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n välisen työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (49 200) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (reilusti alle 10 000), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

Lisäksi sosiaalihuollon laitospalveluiden ja ikääntyneiden ja vammaisten kotipalveluiden alalla sovelletaan yleissitovaksi vahvistettua yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Samalla alalla voi olla vain yksi yleissitova työehtosopimus.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n välinen työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen

jäsen Pirkko Mäkinen

jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä

puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.