Matkustamohenkilöstöä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 14/2015
Päätöksen antopäivä: 01.06.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys ry
Allekirjoituspäivämäärä: 11.04.2019
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2019
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 14/2015

Antamispäivä 1.6.2015
Dnro 11600

TYÖEHTOSOPIMUS Matkustamohenkilöstöä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 15.11.2013
Voimaantulo 15.11.2013

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS
Sopimuksen soveltamisala

Matkustamohenkilöstöä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan säännöllisessä reittiliikenteessä ja raskaassa tilauslentoliikenteessä työskentelevän matkustamohenkilökunnan työehdot. Säännöllisenä reittiliikenteenä ja raskaana tilauslentoliikenteenä pidetään yli 19-paikkaisella ja lentoonlähtömassaltaan yli 27 000 kg lentokoneilla harjoitettavaa liikennettä.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sijasta Palvelualojen Toimialaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä
Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että työehtosopimuksen piirissä on 1 600 työntekijää.

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys on ilmoittanut, että sillä on jäsenenä 1 715 työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevää työntekijää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä
Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärää. Alan yrityksistä, Palvelualojen työnantajat PALTA:sta sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista saatujen selvitysten mukaan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee 1 900 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS
Kun verrataan toisiinsa yhtäältä matkustamohenkilöstöä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (1 900) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1 600), voidaan todeta, että matkustamohenkilöstöä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU
Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että matkustamohenkilöstöä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA
Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 15.11.2013 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen
Esittelijä Anu Kangasjärvi

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.