14.12.2015 23/2015

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 23/2015
Päätöksen antopäivä: 14.12.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Pavelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (14.4.2013 lukien Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto ry), Suomen Journalistiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 30.10.2016
Voimaantulopäivämäärä: 01.11.2016
Päättymispäivämäärä: 31.10.2017
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 23/2015
Antamispäivä 14.12.2015
Dnro 11572

TYÖEHTOSOPIMUS Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 22.11.2011
Voimaantulo 1.10.2011

Työehtosopimus on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle 22.10.2014.

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (14.4.2013 lukien Teatteri- ja Media- työntekijöiden liitto ry), Suomen Journalistiliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimuksella määrätään TV- ja elokuvatuotantoa harjoittavien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden palkka- ja työehdot. Sopimusta sovelletaan esimerkiksi pitkien näytelmäelokuvien, lyhytelokuvien, dokumenttielokuvien, videoelokuvien, mainosten ja mainoselokuvien sekä TV-ohjelmien tuotannossa ja lähettämisessä.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jonka työnantajapuolena oli Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry ja työntekijäpuolina Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry ja Suomen Journalistiliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on 298 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto on ilmoittanut, että 565 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Suomen Journalistiliitto ry on ilmoittanut, että 179 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan ainakin toimialaluokissa elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto ja elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto. Tilastokeskuksen vuoden 2012 työssäkäyntitilaston mukaan näillä toimialoilla työskentelee noin 2 100 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelualojen työnantajat PALTAn, Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden ja Suomen Journalistiliiton välisen elokuva- ja TV-tuotantoalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vähintään 2 100) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (298), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTAn, Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden ja Suomen Journalistiliiton välinen elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.