Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 3/2014
Päätöksen antopäivä: 27.02.2014
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kiinteistötyönantajat ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 3/2014
Antamispäivä 27.2.2014
Dnro 11439

TYÖEHTOSOPIMUS Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 18.12.2013
Voimaantulo 1.12.2013

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Kiinteistötyönantajat ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan kiinteistöpalvelualalla työskentelevien työntekijöiden työsuhteissa. Kiinteistöpalvelualan työtehtäviä ovat mm. puhdistus- ja siivoustehtävät, kiinteistönhoito, tekniset palvelut, toimitilapalvelut, viherpalvelut ja näihin läheisesti liittyvät tehtävät.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Kiinteistötyönantajat ry:n sijasta Kiinteistöpalvelut ry.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on laajentunut koskemaan myös talonmiehiä ja pistepalkkaisia siivoojia, joilla oli aikaisemmin oma työehtosopimus.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kiinteistötyönantajat on ilmoittanut joulukuussa 2013, että sen noin 400 jäsenyrityksen palveluksessa on noin 43000 työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut tammikuussa 2014, että sillä on 22582 jäsentä sopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2011 työssäkäyntitilaston mukaan toimialoilla kiinteistönhoito ja siivouspalvelut on yhteensä 36779 työntekijää. Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan noin 30 % kaikista kiinteistöpalvelualan työntekijöistä on osa-aikaisia. Kun osa-aikaiset otetaan huomioon, alan kokonaistyöntekijämäärä on noin 52540.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 52540) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 43000), voidaan todeta, että kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2013 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.