Kaupan automiesten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 36/2013
Päätöksen antopäivä: 17.10.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kaupan liitto ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 36/2013
Antamispäivä 17.10.2013
Dnro 11408

TYÖEHTOSOPIMUS Kaupan automiesten työehtosopimus

Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Kaupan liitto ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kaupan automiesten työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Kaupan liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n jäsenyritysten työaikalain (605/96) alaiset automiehet.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa oli toisena työnantajapuolena Palvelualojen työnantajat PALTAn sijasta Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kaupan liitto on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä on sopimuksen piirissä noin 450 työntekijää.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä on sopimuksen piirissä noin 60 työntekijää.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on ilmoittanut, että sillä on noin 300 sopimuksen alalla työskentelevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä ei ilmene käytettävissä olevista tilastoista. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto on ilmoittanut, että alan työntekijämäärä on vähitellen vähentynyt. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto on arvioinut, että alalla on ehkä noin 570 työntekijää kaiken kaikkiaan. Kaupan liitto on todennut, että alan kokonaistyöntekijämäärän arviointi on erittäin vaikeaa, mutta sen mukaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton arvio saattaa osua lähelle oikeaa. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi asiassa esitetyn selvityksen perusteella alan kokonaistyöntekijämääräksi noin 600 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kaupan automiesten työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 600) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 510), voidaan todeta, että kaupan automiesten työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kaupan automiesten työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.