ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 18/2013
Päätöksen antopäivä: 11.04.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 29.06.2020
Voimaantulopäivämäärä: 29.06.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 18/2013
Antamispäivä 11.4.2013
Dnro 11378

TYÖEHTOSOPIMUS ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille
Allekirjoitettu 25.11.2011
Voimaantulo 1.10.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

ICT -alan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt, jotka työskentelevät ICT-alalla (tieto-, tietoliikenne- ja informaatiotekniikka-alat sekä contactcenterit) sekä televisio- ja radioalalla verkon käyttöön ja ylläpitoon sekä lähetystoimintaan liittyvissä tietoliikennealan toimihenkilötehtävissä lukuun ottamatta Yleisradio Oy:tä, Digita Oy:tä ja MTV Oy:tä. Työehtosopimusta sovelletaan myös näiden tai vastaavien alojen palveluita ja infrastruktuuria rakentavien ja ylläpitävien tai niihin verrattavaa toimintaa harjoittavien jäsenyritysten toimihenkilöihin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sillä on vuonna 2011 ollut keskimäärin 118 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on työskennellyt 9510 sopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Saadun selvityksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan televiestinnän, sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentamisen ja puhelinpalvelukeskusten alalla. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2010 mukaan televiestinnän alalla on työssä noin 10500 toimihenkilöä, puhelinpalvelukeskusten toiminnan alalla noin 5000 toimihenkilöä ja sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentamisen alalla yli 1700 toimihenkilöä. Työehtosopimuksen soveltamisalalle kuuluvalla osalla sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentamisalaa voidaan arvioida työskentelevän yli 1300 toimihenkilöä.

Yhteensä työehtosopimuksen tarkoittamalla toimialalla voidaan siten arvioida työskentelevän lähes 17000 alempaa tai ylempää toimihenkilöä. Työehtosopimus ei koske ylempiä toimihenkilöitä, joille on erillinen Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välinen ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille.

Palvelualojen työnantajat PALTA on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä on samalla toimialalla ylempiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä yhteensä noin 2900 ylempää toimihenkilöä. Palvelualojen työnantajat PALTA:an järjestäytyneiden ICT-alan työnantajien palveluksessa olevista toimihenkilöistä noin 77 % (9510) on alempia toimihenkilöitä ja noin 23 % (2900) ylempiä toimihenkilöitä. Voidaan olettaa, että ICT-alalla on kaiken kaikkiaan alempia toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä samassa suhteessa kuin työnantajaliittoon järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa. Näin ollen voidaan arvioida, että työehtosopimuksen soveltamisalalla on työssä noin 12900 alempaa toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ICT-alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 12900) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (9510), voidaan todeta, että ICT-alan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ICT-alan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.10.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.