Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 49/2012
Päätöksen antopäivä: 20.12.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 18.06.2020
Voimaantulopäivämäärä: 18.06.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 49/2012
Antamispäivä 20.12.2012
Dnro 11316

TYÖEHTOSOPIMUS Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 21.11.2011
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan ne tuntipalkkaiset työntekijät, jotka työskentelevät työkeskuksessa tai sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneessa työkeskuksessa.

Työehtosopimus korvaa samannimisen sopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sijasta Palvelualojen Toimialaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen piirissä 15 jäsentyönantajaa, joissa on palveluksessa 1085 tuntipalkkaista työntekijää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen soveltamisalalla jäseniä 404.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisilla toimialoilla -Vammaisten päivä- ja työtoiminta- sekä -Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille-. Näillä toimialoilla on tilastokeskuksen vuoden 2010 työssäkäyntitilaston mukaan työskennellyt yhteensä noin 840 työntekijäasemassa ollutta työntekijää. Työehtosopimusosapuolten näkemysten mukaan sopimuksen soveltamisalan mukaiset tuntipalkkaiset työntekijät ovat pääsääntöisesti työntekijäasemassa työskenteleviä.

Sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneissa työkeskuksissa työskenteleviä henkilöitä on todennäköisesti tilastoitu muihinkin toimialaluokituksen TOL 2008 toimialoihin kuin edellä mainittuihin. Työ- ja elinkeinoministeriön pitämän rekisterin mukaan Suomessa on 169 sosiaalista yritystä, joissa on rekisteröintihetkellä työskennellyt yhteensä 374 vajaakuntoista tai työllistettyä työntekijää. Heistä osa saattaa työskennellä muuna kuin tuntipalkkaisena työntekijänä ja toisaalta tuntipalkkaisina työntekijöinä saattaa työskennellä muitakin kuin vajaakuntoisia tai työllistettyjä työntekijöitä. Paremman selvityksen puuttuessa vahvistamislautakunta arvioi, että sosiaalisissa yrityksissä työskentelee noin 370 tuntipalkkaista työntekijää.

Asiassa saadun selvityksen perusteella sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismääräksi voidaan arvioida yhteensä 1210 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (1210) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1085), voidaan todeta, että työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anu Kangasjärvi


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anu Kangasjärvi, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.