Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 8/2020
Päätöksen antopäivä: 14.09.2020
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Rautatiealan Unioni RAU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.05.2020
Voimaantulopäivämäärä: 08.05.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 8/2020
Antamispäivä 14.9.2020
Dnro 12216

TYÖEHTOSOPIMUS Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 15.5.2020
Voimaantulo 8.5.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Rautatiealan Unioni RAU ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskevan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan kaikki veturimiestehtävät rautatieliikenteessä.

Sopimus korvaa aiemman, samannimisen sopimuksen, jossa työntekijäosapuolena oli Rautatiealan Unioni RAU ry:n sijasta Veturimiesten Liitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTAn ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen piirissä kolme jäsenyritystä, joissa on 1 329 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Rautatiealan Unioni RAU on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen soveltamisalalla 1 256 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Saadun selvityksen mukaan sopimuksen tarkoittamalla alalla toimii vain kolme yritystä, jotka kaikki ovat työnantajaliiton jäseniä. Alan työntekijöiden kokonaismääräksi voidaan näin ollen arvioida näiden yritysten työntekijät, joita on 1 329.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (1 329) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (1 329), voidaan todeta, että veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 8.5.2020 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, varajäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.