13.09.2012 28/2012

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen tarkastusalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 28/2012
Päätöksen antopäivä: 13.09.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivämäärä: 30.05.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 28 / 2012
Antamispäivä 13.9.2012
Dnro 11308

TYÖEHTOSOPIMUS: Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen tarkastusalan työehtosopimus

Allekirjoitettu 14.2.2012
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Tarkastusalan työehtosopimusta noudatetaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n tarkastusalalla toimivien jäsenyritysten palveluksessa oleviin.

Tarkastusalalla tarkoitetaan tarkastusta, testausta, mittausta, sertifiointia ja muuta senkaltaista toimintaa.

Työehtosopimusta ei sovelleta yrityksen ylimpään johtoon tai näihin rinnastettaviin henkilöihin eikä yksittäisen toimipaikan johtajaan. Sopimus ei myöskään koske yrityksen keskusyksikössä tai vastaavassa elimessä työnantajan edustajina työsuhdeasioita hoitavia henkilöitä.

Sopimus korvaa aiemman tarkastusalan työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry ja työntekijäpuolena Palkansaajajärjestö Pardia ry sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry. Vahvistamislautakunta on vahvistanut työehtosopimuksen yleissitovuutta vailla olevaksi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sillä on kuusi sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä yhteensä 746 työntekijää.

Palkansaajajärjestö Pardia sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN eivät ole ilmoittaneet työehtosopimuksen piiriin kuuluvien jäsenten määrää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2009 työssäkäyntitilaston mukaan toimialalla muu tekninen testaus ja analysointi on työssä yksityisaloilla yhteensä 2044 henkilöä. Työehtosopimusta sovelletaan saadun selvityksen perusteella mainitussa toimialaluokassa lukuun ottamatta eläinlääketieteellisiä testejä ja analyyseja. Työehtosopimusta ei sovelleta ylimpään johtoon tai työnantajan edustajina työsuhdeasioita hoitaviin henkilöihin, jotka tulee siten vähentää alan kokonaistyöntekijämäärästä. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi esitetyn selvityksen perusteella työehtosopimuksen soveltamisalan kokonaistyöntekijämääräksi noin 1900.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelualojen työnantajat PALTA:n sekä Palkansaajajärjestö Pardian ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n välisen tarkastusalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1900) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (746), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n sekä Palkansaajajärjestö Pardian ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n välinen tarkastusalan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anna Tiainen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Raila Kangasperko

Esittelijä: Anna Tiainen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.