Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 3/2012
Päätöksen antopäivä: 09.02.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Tietoalan toimihenkilöt ry
Allekirjoituspäivämäärä: 20.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 20.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 3/2012
Antamispäivä 9.2.2012
Dnro 10954

TYÖEHTOSOPIMUS Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Allekirjoitettu 16.11.2011
Voimaantulo 9.11.2011

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry

Työntekijäpuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Tietoalan toimihenkilöt ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Tietotekniikan palvelualaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan tietotekniikan palveluyritysten toimihenkilöt. Tietotekniikan palveluyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka pääasiallinen toimiala on tietotekniikkapalveluiden kuten tietotekniikan käsittelypalveluiden, henkilötyöpohjaisten palveluiden, ohjelmistotuotteiden ja kokonaisjärjestelmätoimitusten tarjoaminen muille. Yritys voi harjoittaa myös myyntiä, huoltoa ja asennusta. Työehtosopimus ei koske yrityksen johtoa eikä sellaisessa asemassa olevia, jotka edustavat työnantajaa tämän sopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden työehtoja määrättäessä.

Työehtosopimus korvaa samannimisen yleissitovaksi vahvistetun työehtosopimuksen, jossa työntekijäosapuolena on ollut Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry. Tietoalojen toimihenkilöt ry on siirtynyt Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:n jäsenyydestä Uusi Insinööriliitto UIL ry:n jäseneksi. Uusi insinööriliitto UIL on Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenyhdistys. Teknologiateollisuuden ja Erityisalojen Toimihenkilöliiton välinen tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on irtisanottu päättymään 30.9.2011.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Teknologiateollisuus on ilmoittanut, että sillä on ollut 194 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä ja niissä 26615 työntekijää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Saadun selvityksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL2008:ssa mainituilla toimialoilla -ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta-; -tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut-; sekä -verkkoportaalit-. Näillä toimialoilla pääasiallista toimintaansa harjoittavien työnantajien palveluksessa on tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31.12.2009 mukaan työssä yhteensä 41330 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä tietotekniikan palvelualaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 41330) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (26615), voidaan todeta, että tietotekniikan palvelualaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Teknologiateollisuuden, Tietoalan toimihenkilöiden ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n välinen tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 9.11.2011 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, p.(09)16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.